Modern Dünya, insanoğluna birçok kolaylıklar getirirken gözle görünmeyen, görünse dahi göz ardı edilen başka birçok problem getirmiştir. Bunların başlıcası korkudur.

Eski zamanda olduğu gibi insanlar kendini her an savaşın içinde bulmayabilirler veya akşam olduğu vakit bir yırtıcının yemeği olmayacağını da bilirler lakin bazıları açıklanamasa da insanın içinde derinden hissettiği korku hissi insanın her zaman yanı başındadır. Dünya’nın kalabalık hale gelmesi, toplumların yabancılaşması ve teknolojinin getirmiş olduğu bireyselliğin bir sonucu olarak kişinin en muzdarip olduğu konu olan yalnızlık, insanı amansız bir korkunun içine atmıştır.

Eski zamanda insanların komün halinde veya köy kasaba gibi küçük yerlerde yaşaması, huzur ve güven hissi veriyordu. Herhangi bir durumda yanında insanlar olduğunu ve ihtiyaç anında onu koruyabileceklerini biliyordu. Kişinin ailesinden, toplumundan ve hatta eğitim veya başka sebeplerle şehrinden ayrılması, kişiyi oldukça yalnız ve çaresiz hissettirmiştir.

Bu da yanında korku hissini getirmiştir. Kişinin yalnızca dış dünyaya değil hemen yanıbaşında bulunan bir eve karşı bile güvensizlik hissetmesi olağan hale gelmiştir.


Bu süreç binlerce yıllık insanoğlunun yaşam serüveninde ilginçtir ki çok kısa süre içerisinde gerçekleşmiştir. Ve görüşüyor ki insan, buna çok kısa sürede adapte olmuştur.
Kişi bu durumda öncelikle yaşam alanının korunaklı olmasını önemsemiş; içinde bulunduğu durum ve ekonomik imkanları el verdiği sürece güvenli hissedebileceği imkanlar yaratmıştır.

Ev kişinin barındığı bir yapıdan ziyade, kişinin bütün dünyası haline gelmiş, ve bu da insana dünyasını koruma görevi vermiştir.


Çelik Kapı günümüzde hem fiziksel hem de psikolojik olarak günümüz insanının en büyük ihtiyaçlardan biri haline gelmiştir. Kapısının sağlamlığından ve dolayısıyla özel yaşamına hatta dünyasına herhangi bir kişinin müdahale edemeyeceğinden emin olmak ona huzur vermektedir. Kendini güvende hissetmekte ve insanın en büyük sorunlarından biri olan korku hissinden kendini uzak tutmaktadır.

×
Turkish English العربية
×
X Türkçe English 1 English 2 العربية