Cami Kapıları

Cami, müslümanların ibadet mekanıdır. Arapça, toplanma, bir araya gelme, anlamı taşımaktadır. Cami kapıları, Allah’ın evine açılan giriş olması sebebi ile büyük önem taşımaktadır.

Bu ibadethaneye misafir olarak gelen Müslümanları ilk karşılayan cami kapıları misafire ve ev sahibine duyulan saygı ve sevgi nedeniyle özenli, azametli, zarafetli olması gerekir, düşüncesiyle özeldir.

Cami kapıları, caminin kimliğidir

Cami kapıları, sağlam ve kaliteli olmalıdır. Bu, misafire duyulan saygının, ev sahibinin azametinin işaretidir. Cami kapıları, caminin kimliğidir, üzerinde yer alan her simge bir anlam taşır, konuşur. Minaresinden görülen camiler, cami kapıları ile anlaşılır.

Kapı, bölümler arasındaki geçişi, girişi gösteren, buyur eden ya da birbirinden ayırma amaçlı yapılarak güvenliği sağlayan mimari faktörlerdir.

Müslümanlar cami kapıları için özen göster

Müslümanlar hem dinen, hem sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için gittikleri cami donanımlarını en kaliteli olarak seçmeyi ve yapmayı kendilerine en önemli görev bilerek cami kapıları için özen göstermektedir.

Cami Giriş Kapıları kalitesi üst düzeyde olmalı

Böylesine son derece önem verilen yerlerin ve yapıların kullandığı mobilyaların da kaliteli olması arzu edilir. Cami Giriş Kapıları üretimi, cami mobilyaları işçilik ve kalitesi üst düzeyde olmalı düşüncesi hakimiyetini devam ettirmektedir.

Cami kapıları derin huzur vermeli

Her gün ziyaret ve ibadet amacıyla bu kutsal mekana gelen milyonlarca insan cami kapıları ile karşılaştığında ruhunda derin bir huzur duymalı, inancı köpürmeli, davete hayır diyememeli, o kapıdan geri dönmemeli.

Bütün bu özen eve gelen misafirin heyecanından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle misafire sunulmak istenen sonsuz ikram çeşidi gibi çok farklı cami kapıları modelleri vardır.

Her haliyle özel ve her noktasında huzur solunan camilerin yapımı sırasında geçen süreçte mimarisi, tasarımı, malzemesi ve motifleri ile benzeri olmayan cami kapıları modelleri insan hayallerinin ve yeteneklerinin ötesine uzanmaktadır.

Camilerin yapısındaki görkemi, mimarisindeki, tasarımındaki, geometrisindeki, çinilerindeki, kubbesindeki eşsiz özen haliyle çok farklı cami kapı modelleri yapılmasına öncülük etmektedir.

Bin bir özen ve el emeğiyle göz nurunun süslediği yeteneğin şekil verdiği cami kapıları modelleri insanların aklını başından alacak güzelliklere ulaşıyor.

Kutsal yapılara davetkar güzellik, estetik, sanat katan cami kapı modelleri girişin ilk şokunu yaşayan insanlara aslında iç kısmın da ne denli muhteşem olduğunun işaretini veriyor. ‘Kapı bu kadar harikaysa içeri ne kadar muhteşemdir, sorusunu zihinlere getiriyor ?

Cami kapıları modelleri birden farklı tasarım ve teknikleriyle çok büyük farklılıkları, sanat oyunlarını, yeteneğin zirvelerini yansıtmaktadır.

Cami giriş kapıları, gelen misafirleri selamlayan, hoş geldin karşılamasıyla yapının özelliğini, güzelliğini, tarihini, özünü aktaran rehberdir.

Allah’ın istediğini istediği şekilde, zamanda ve yerde toplayan anlamı taşıyan ‘Cami’ ismine saygıdan kaynaklanan cami giriş kapıları için gösterilen özenin temelinde “Allah'ın mescitlerini, ancak Allah'a ve Ahiret Günü'ne inanan, namazı kılan, zekâtı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte hidayet üzere oldukları umulanlar bunlardır, ayeti ile Hz. Muhammed’in “Her kim Allah için mescid (cami) bina ederse Allah da ona cennette bir köşk hazırlar” hadisi yatmaktadır.

Camiler sadece ibadet yeri değildir

İslam Alemi camileri yalnız ibadet için değil çok fonksiyonlu sosyal, kültürel dayanışma, problemleri çözüme kavuşturan bir merkez olarak kullanarak güzel işler iletişimi için kullanmaktadır.

Cami insanları bir araya getirmektedir

Camileri günde beş vakit, yılda 52 Cuma ve 2 bayram sabahında insanları bir araya getirmektedir. Türkiye'de 90 bin civarında ibadete açık cami, yaklaşık yüzde 97’si Müslüman 80 milyon kişi yaşadığı realitesi göz önüne alındığında cami kapıları daha bir anlam kazanıyor.

Cami kapıları yapıldıkları döneme ışık tutar

Camilerin tasarımları ayakta kaldıkları dönemlere ayna tutarak günümüze izler yansıtmaktadır. Selçuklu dönemi yapı mimarisi, tasarımı, dizaynı, donanımı, tekniği ve işçiliği ile Osmanlı dönemi farklı özelliklerle çağını anlatmaktadır. Dönemler farklılıklarla camileri donatmış olsa da ahşap cami kapıları bugün de önemini devam ettirmektedir.

Cami kapıları İslam cami geleneğine uymalıdır

Cami kapıları üretimi diğer kapılardan pek çok farklı açılardan ayrılır. Cami kapıları ve cami kapı modelleri öncelikle cami estetiğine İslam cami geleneğine uygun olmalıdır. Çok sayıda insanın girip çıkabileceği büyüklükte, dayanıklı, sökülebilir, cilası, halısı, boyası koku yapmayan, is, kir ve nemden zarar görmeyecek niteliklere sahip olmalıdır.

Cami kapıları yapmak titizlik ister

Cami kapıları üretilmesi, camiler için bir malzeme imal etmek, diğer yapılar için aynı ürünleri yapmaktan farklı olduğundan dolayı büyük bir titizlik gerektirir. Cami kapıları üretimi, özel, üst düzey teknik donanım, deneyim, kaliteli işçilik ve malzemenin en iyisini gerektirir.

Büyüklükleri, özellikleri, sayıları farklı olabilir. Farklılıklar cami kapıları üretimi yapılan ham maddeden kaynaklanır. Aralarında genel olarak teknik fark vardır. Cami dış kapı modelleri, yapıların inşaat ayrıntılarıyla ilgili bilgi verebilir.

Cami dış kapı modelleri, cami çelik kapıları ve ahşap cami kapıları olması durumunda geleneksel mimari özellikleri ön plana çıkmaktadır.

Ayrıntılar kaliteyi ortaya koyar

Cami kapı modelleri ve fiyatlar arasında belirgin fark olabilir. CNC tekniğiyle yapılan cami kapıları el oyma ahşap cami kapıları arasında haliyle maliyet farkı var. El oyması ahşap cami kapıları için yapılan işçilik diğer kapılarda yoktur. Ayrıntılar kaliteyi ortaya koyar.

Cami kapı modelleri incelendiğinde desenlerin bir anlamı olduğu görülür. Cami kapıları üzerindeki desenler geçmiş dönemlerden gelmektedir.

Yeni cami yapımında cami bölümlerinin ve donanımlarının birbiriyle uyumlu olması büyük etki sağlamaktadır.

Bu aşamada camiye sürekli gelen misafirlerin beklentileri göz önüne alınarak cami kapıları tasarlanarak üretimi yapılıyor.

Yüzlerce yıl öncesinde yapılan ve ihtişamını yitirmeyen cami kapıları bulunmaktadır. Sayısız insanı ağırlayan cami kapıları sonsuz kez açılıp kapanmasına rağmen ilk günkü sağlamlığını koruyor.

Modeller cami boyutuyla uyumlu değişir

Cami kapı modelleri cami boyutuyla da uyumlu olarak değişiklik gösterir. Üzerindeki desenler bugün bile geçmiş dönemlerin enfes çalışmalarını taşımaktadır.

Farklı desen ve tasarımlar bugün bile sanatta zirveyi yaşamış Osmanlı mimarisine ait olanları çok yaygın olarak yansıtmaktadır.  Cami kapıları için bu desenler istenmektedir.

Bugün modern yöntemlerle üretilmektedir

Cami kapıları bugün modern ve teknolojik yöntemler kullanılarak üretilmektedir. Mühendis ve mimarlar tasarım, üretim ve uygulamasını gerçekleştirmektedir.

Cami kapıları farklı hammaddeler kullanılarak yapılmaktadır. Ahşap, çelik gibi malzemelerin kullanılması farklı teknikleri gerektirmektedir.

Ahşap görüntüsü, sağlamlığı ve uzun ömrü

Ahşap cami kapıları, görüntüsü, sağlamlığı ve uzun ömürlü olması nedeniyle alternatifler arasında en çok tercih edilenidir.

Ahşap cami kapıları tasarımları çok titiz, özverili, yetenekli ellerin ustalığına ihtiyaç duymaktadır. Ahşap cami kapıları modelleri CNC makineler kullanılarak ve hünerli el oymacılığıyla yapılmaktadır.

Ahşap, Sanatın, estetiğin, zarafetin ve ihtişamın zirvesi

Sanatın, estetiğin, zarafetin ve ihtişamın yansıtıldığı cami dış giriş kapıları genel olarak ahşap cami kapıları şeklinde üretilmektedir. El oyması ahşap cami kapıları her açıdan makine eseri kapılarından daha sıcak, estetik, kaliteli ve sanat ruhu taşımaktadır.

Geçmişin kokusunu taşıyan, tarihin şahitleri, ihtişam ve dönemin güç sembolü ahşap kapılar uzun yıllar bozulmayacak ayakta kalmaya devam edecektir. Ayasofya’nın ihtişamlı kapıları meşeden yapılmış, hala yüzyıllar öncesinin kültürünü taşıyor.

Mimar Sinan cami kapıları yapımında ahşap konuşuyor

Araştırmacılar ve bilim adamları Mimar Sinan’ın İstanbul’da yaptıklarından bugün ayakta olan camilerin kapı ve kanatlarını, pencerelerini ahşaptan kullanılan malzeme, teknik bilgilerini belirlemiştir. İki kanatlı, simetrik kapıların kanat genişlikleri 100 cm, kanat yüksekliği 350 cm, kanat kalınlıkları 10 cm civarında tespit edilmiştir.

Üç panolu ahşap kapılar cami iç kısmına açılmakta hatta çoğunun kilit sistemlerinin bugün bile kusursuz çalıştığı belirtilmektedir.

İncelenen kapılarda kullanılan teknik, malzeme ve üst yüzey gereci ile süsleme özelliklerine göre kapı sisteminde ceviz, süslemelerde ceviz, abanoz, sedef ve çeşitli renklerde ahşap malzeme kullanmış. Kapılarda çoğunlukla oyma, kakma tekniklerini tercih etmiş, önemli miktarda kapıda ise süsleme olmadığı görülmüştür.

Kılıç Ali Paşa Cami haricindeki cami kapıları sağa açılıyor, kapılar bugüne orijinal hâliyle gelebilmiştir.

Bazen ahşap üzerine sedef, fildişi kimi zaman da farklı türde ahşap malzeme kullanmış; kapılar, teknik ve süsleme olarak pencere kepenklerinden daha ihtişamlı görünüyor.

Anadolu ahşap sanatı, Büyük Selçuklulardan Anadolu Selçuklularınca geliştirilerek orijinal şekline ulaşmış, Beylikler de bu sisteme göre eser vermiş. Ahşap sanatı Selçuklular döneminde kapı, minber ve sandukalarda oyma tekniklerini kullanılmıştır.

Selçuklu etkisini sürdüren Osmanlı’da ahşap cami kapıları işlerinde geometrik ve bitkisel tezyinatla yazı kullanmıştır.

Süslemelerde kufi, nesih ve sülüs yazılar, geometrik ve bitkisel motifler

Cami giriş kapıları önündeki döşemenin yıpranmasına engel olmak amacıyla porfir taşı konmuş, direk, kemer, kazık, çerçevelerde çıralı çam; kapı ve kanatlarda ceviz, şimşir, meşe, elma kereste tercih edilmiş. Süslemelerde kufi, nesih ve sülüs yazılar, geometrik ve bitkisel motifler kullanılmış.

Ağaç malzemede, nem ve sıcaklık farklılıklarıyla oluşan değişimlere imkân vermek için iç gerilmeleri azaltan geometrik şekilli, küçük parçaları birbirine geçmeli birleştiren teknik uygulamışlardır.

Saraylarda kapılar, ahşap; meşe, ceviz ve çam

Osmanlı saraylarındaki kapılarda, ahşap olarak meşe, ceviz ve çam yoğun biçimde de el işçiliği ve parçalar ergonomik biçimde kullanılmıştır.

Mimari uygulamalardaki süslemeler dönemin kültürel değerlerini, imkânlarını, tekniklerini, gelişmişlik seviyesini ortaya koymaktadır.

Kunde sanat kundakari sanatçı

Ahşap süsleme tarzı kunde, çivi ve tutkal kullanmadan parçaların zıvana oyuklardan geçirilip sıkıştırılmasıyla yapılmaktadır. Bu sanata kunde, bu sanatı icra edene de kundekari adı verilmektedir.

Kunde sanatının kundekari işçiliğine sanat değerleri katarak yapılan cami kapıları büyük bir ayrıcalıktır.

Kundekari kapı, yüzyıllardır değerini yitirmiyor

Kundekari kapı, yüzyıllardır değerini yitirmeyen tarihi anları işlemelerinde yansıtan sanatın ulvi duygularla yoğurulmasıyla geliştirilmiş marangozluk sanatı, kaliteli ahşabın sanat yetenekleriyle işlenmesiyle yapılır.

Geometrik kesilen ahşap parçaları

Kundekari, geometrik kesilen ahşap parçalarının birleştirerek geniş bir yüzeyde kullanılmasını sağlayan ahşap tasarım sanatı ustası olarak tanımlanmaktadır.

Halep ve Mısır sonrası Anadolu

Kündekari ilk olarak 12. yüzyılda Halep ve Mısır’ın ardından Anadolu’da Selçuklular döneminde görülmektedir.

Kundekari kapı sanat kullanılarak cami kapıları, mihrap, vaaz kürsülerinde ahşap parçalarının bu sanatçı ustaların emeğinin işlemesinde görülmektedir.

Kundekari ile üretilen cami kapıları geçmişten günümüze hiçbir bozulma ya da farklılık göstermeden gelmektedir.

Kündekari kapı modelleri Türkiye’deki tarihi camilerde yoğun olarak görülmekte, ziyaretçilerin dikkatini çekmektedir.

Kundekari kapı üretimi bugün profesyonel üretim teknikleri de kullanılarak Osmanlı ve Selçuklu dönemlerindeki cami kapıları, mihrap, minber ve pencerelerdeki gibi yapılmaktadır.

Kündekari cami kapıları izleyenleri tarihi yolculuğa davet eder, tanık olduğu tarihi olayları anlatır.

Kundekari, Osmanlı padişahlarının ilgi duyup gönül verdiği, marangoz olanların uygulayarak ulaştığı seviyedir. Osmanlı Devleti’nin saygı gösterdiği, padişahların tercih ettiği, özveriyle, muhabbetle ahşabın ilahi aşka adanarak milim milim işlenmesiyle yapılan cami kapıları kündekari bestesi gibidir.

Geçmişte kündekari cami kapıları üretimi aylar boyu devam etse de bugün teknolojik avantajlar kullanılarak daha kısa sürede eser ortaya çıkarılabilmektedir.

Cami çelik kapıları dikkat çekici ve kullanışlı

Göze ve ruha, huzura hitap eden ahşap cami kapıları açık veya koyu tonlar olarak seçilebilmektedir. Müslümanlar ahşap kapılara daha sıcak bakmasına ve alışık olmasına rağmen cami çelik kapıları da dikkat çekici yapı ve modelleri ile kullanışlı olabileceği ve maliyeti nedeniyle tercih edilmektedir.

Cami çelik kapıları,  uzun süre caminin güzelliğini, dayanıklı, sağlam, çevre dostu, yarınları koruyan cami çelik kapıları kaliteli montajla uzun yıllar çekiciliğini ve fonksiyonlarını devam ettirecektir.

Çelik kapı avantajları, cami çelik kapıları için de geçerlidir, altın, gümüş gibi yaldızlı boyaların kullanıldığı mekanlarda bugün çelik kapı sanki daha gerekli gibi durmaktadır.

Ahşaptan sadece görüntü olarak ayrılıyor

Cami çelik kapıları, istenen boyutlarda modern teknik süreçler kullanılarak Selçuklu ve Osmanlı dönemi desenleri işlenerek ahşaptan sadece görüntü olarak ayrılabilir.

Çelik kapı, sac malzeme kullanarak yapılmaktadır. Sac kalınlığına göre çelik kapı dayanıklılık kazanmaktadır. Üzerine çeşitli metal malzemeler tercih edilerek süsleme ve giydirme yapılmaktadır.

Yumuşak, işlenmesi, şekil verilmesi kolay ve esnekliği yüksek, maliyeti ise düşük metal seçilir. Bakır ve gümüş bu özelliklere uymaktadır. Bakır, maliyeti nedeniyle bakır cami kapıları süslemelerinin, kaplamalarının aranan malzemesi olmaktadır. İnce işçiliğin, yüksek kalitenin ve maksimum sağlamlığın izleri vardır.

Çeşitli cami kapıları tür ve modelleri arasından tercih yaparken firmanın referansları, daha önce yaptığı işleri, hizmet kalitesi, müşteri memnuniyeti araştırılmalıdır.

Malzemenin cins, ebat, model, süslemesi

Cami kapısı fiyatları kapının yapıldığı malzemenin cinsine, ebatlarına, modeline, süsleme yoğunluğuna göre değişmektedir.

Cami kapısı fiyatları ahşap kullanıldığında; model, ağaç cinsi, el oyması ve ebatlarına bağlı olarak göre fiyatlar değişiklik gösterirken aynı şekilde cami çelik kapısı fiyatları da sac kalınlığı, ebatları, kaplama yapılan metal cinsi, yoğunluğu, büküm işlemleri gibi faktörlere bağlı olarak belirlenmektedir.

Cami kapısı fiyatları, ahşap kapı için çoğunlukla cami çelik kapısı fiyatları açısından daha fazla olmaktadır. Geleneksel üretim yöntemleri kullanılanla her türlü teknolojik sistemler kullanılarak yapılanın üretim maliyetleri arasında belirgin fark oluşmaktadır.

Farklı üretim tekniklerinin karışımı ile Kabe’de yeni genişletilen alandaki Kral Abdullah Bin Abdülaziz Kapısı, dünyanın en yüksek cami kapısı haline getirilmiştir.

Osmanlı döneminde Abdülmecid Efendi Sakıp Sabancı Müzesi Resim Koleksiyonu’ndaki ‘Cami Kapısı’ isimli tabloyu çizmiştir. Tabloda, mermer karolarla kaplanmış iç avlu, devşirme sütun başlıklı sütunlar kemerler, sütunların üzerinde, kemeri yükselten duvar, çok renkli, geometrik bezemeli paneller görülmektedir.

Kemerin altında, kapı kanadının biri kapalı, geometrik formlarla bezeli, sedef veya fildişi kakmayla süslenmiş kündekari ahşap cami kapısından iç kısım görülmektedir.

Cami Kapıları yön bulmaya yardımcı olur

Bir diğer yöntem de cami kapısından yön bulmaktır. Cami kapıları veya minare kapıları yön bulmaya yardımcı olur. Minare şerefe kapıları kıble yönü güneye bakar. Cami kapıları da kıbleyi bulmak için yararlanılan en önemli araçlardandır.

Kıble veya yön bulmada kullanılan çeşitli yöntemler arasında en kolay ve doğru olarak sonuç veren pusula yatay düz yere konduğunda iğne ucu her zaman Kuzey’i (N) gösterir.

Kıble Saati veren takvimler vardır. Her yılın 28 Mayıs ve 16 Temmuz günleri iki gün Dünya Kıble Günü olarak kutlanır. Türkiye’de 28 Mayıs 12.18 ve 16 Temmuz 12.26’da Güneş tam olarak Kabe’nin üzerine gelir. Bu zamanda Güneş’e doğru dönüldüğünde Kabe’ye dönülmüş olur.

Böylece bulunduğumuz yerin Kıble istikameti kolay ve doğru olarak tayin edilmiş olur.

Çok yakında bu sayfamızda cami kapısı modelleri ve fiyatları hakkında bilgi alabilirsiniz.

Cami kapısı ölçüleri, neden cami kapılarında ağırlıklı olarak bakır kullanılır gibi soruların cevabı burada olacaktır.

Cami giriş kapılarının üstünde Alemlerin yaratıcısı Allah lafzı ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in ismi yer alır.
Camiyi yaptıran kimse yüce Yaratıcının Allah lafzı ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in ismi yanında minicik de olsa kendi isminin de anılmasını ve ziyaretçilerin dualarında yer almayı arzu eder.

Allah’ın istediğini istediği şekilde, zamanda ve yerde toplayan anlamı taşıyan ‘Cami’ ismine saygıdan kaynaklanan cami giriş kapıları için gösterilen özenin temelinde cami kitabelerinde yer alan ayet ve hadislerle niyet anlatılır. Allah lafzı ve Hz. Muhammed’in ismi mutlaka bulunur.

Cami giriş kapıları üstündeki kitabelerde yer alan ayetlerde; “Allah'ın mescitlerini, ancak Allah'a ve Ahiret Günü'ne inanan, namazı kılan, zekâtı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte hidayet üzere oldukları umulanlar bunlardır” şeklindeki müjdeleri yer alır.

Cami kitabelerinde ayetlerin yanında bazen Hz. Muhammed’in “Her kim Allah için mescid (cami) bina ederse Allah da ona cennette bir köşk hazırlar” şeklindeki hadisleri yer almaktadır.

Bakır Cami Kapıları

Bakır, doğrudan kullanılabilen doğal oluşabilen metallerdendir. M.Ö. 8000'den itibaren insanlık tarafından kullanılmıştır. Bakırın yumuşaklığı, sağlamlığı ve işlenebilirliğinden faydalanılarak çeşitli yerlerde kullanılmıştır. Bakır cami kapıları yapımında da bu özelliklerinden faydalanılmaktadır.

Bakır çok özellikli bir maddedir. Paslanmaz yapısının olması nedeniyle dış kaplama ve süsleme işlerinde kullanımı oldukça yaygındır. Bakır cami kapıları kaplama ve süsleme işlemlerinde de bu nedenle çok tercih edilmektedir.

Kübik yüzey merkezli kristal yapısıyla soğuk şekillendirilebilir, işlenebilir, inşaatlarda beton, kiriş ve yüzeylerin güçlendirilmesine destek sağladığı için bakır cami kapıları yapımında kullanılır.
Dekoratif sanatlarda temel metal şekliyle ve bileşiklerde pigment olarak kullanılan bakır bileşikleri bakteriostatik etken madde, mantar öldürücü ve ahşap koruyucu kullanımları bakır cami kapıları için de önemlidir.

Bakırın, pirinç, bronz gibi metallerle yaptığı alaşımlar metal kullanımında önemli bir ihtiyacı gideren yaygın kullanım alanlarından biri olması nedeniyle bakır cami kapıları yapımında da aranan niteliklerdir.

Bakır atmosferik şartlara çok dayanıklıdır. Uzun süre nem, yağmur, kar, sis, rüzgar gibi hava olaylarına maruz kaldığında yüzeyinde oluşan tuz tabakası dayanıklı bir koruyucu meydana getirir. Bu özelliği bakır cami kapıları için idealdir.

Bakırın kimyasal dayanıklılığı ve estetik görünümü, kırmızı tonları rengi görünümü dekorasyon malzemelerinde, gemi gövdesi kaplanmasında bile önemli bir faktör olduğu için bakır cami kapıları yapımında kullanımı söz konusudur.

×
Turkish English العربية
×
X Türkçe English 1 English 2 العربية