harmonize sistem nedir (armonize sistem)

Harmonize Sistem, farklı ülkelerin aynı ürünü aynı kodla ifade etmesini sağlayan sistemdir. Harmonize Sistem 1 Ocak 1988'de yürürlüğe girdi . Beş yılda birkez Belçika'da Dünya Gümrük Örgütü (WCO) tarafından yönetilir ve güncellenir. Harmonize sistemde 200'den fazla ülke ve ekonomi tarafından kullanılmaktadır ve uluslararası ticarette malların %98'inden fazlasını kapsamaktadır

İhracatı yapılan malları kategorize etmek için kullanılır, tüm dünya tarafından kabul edilen bir sınıflandırma yöntemidir. Ana işlevi, gümrük müşavirliklerinin ürünleri tanımlamasına, ürünler üzerindeki doğru vergileri belirlemek için kullanılır. Harmonize Sistemde, her ürüne HS kodu adı verilen benzersiz bir sayısal kod atanır. Bu kodun en az altı hanesi vardır. İhracat veya ithalat yaparken, ticari faturanız, çeki listeniz ve sevkiyat faturanız gibi sevkiyat belgelerinize ürününüzün GTİP kodunun eklenmesi zorunludur. Ve bir ihracatçı veya ithalatçı olarak, ürününüzün GTİP kodunu doğru bir şekilde belirlemek sizin yasal sorumluluğunuzdur. Yanlış sınıflandırma, sizi yasal sorunlarla başbaşa bırakabilir.


Harmonize Sistemin birincil işlevi, dünya çapında gümrük tarifeleri için bir temel oluşturmaktır. Ancak, aşağıdakiler gibi başka kullanımları da vardır:

  • Uluslararası ticaret istatistiklerinin toplanması
  • ÖTV ve katma değer vergisi (KDV) gibi dahili vergilerin tahsilatı
  • Navlun ve nakliye tarifelerinin temeli olarak
  • Menşe kurallarının temeli olarak (bir ürünün ulusal kaynağını belirleme kriterleri olan)
  • Serbest ticaret anlaşmaları kapsamında tercihli tarifelerin ve MFN (en çok tercih edilen ülke) tarifelerinin belirlenmesi için bir temel olarak
  • Hükümetlerin ticaret politikalarına karar vermeleri için bir temel olarak
  • Kontrollü malların izlenmesi için (uyuşturucu, kimyasal silahlar, nesli tükenmekte olan türler, atıklar, vb.)
  • Risk değerlendirmesi ve uyum gibi gümrük kontrolleri ve prosedürlerinin kolaylaştırıcısı olarak

 

Özetle:
Armonize Mal Tanımlama ve Kodlama Sistemi veya basitçe HS, Dünya Gümrük Örgütü (WCO) tarafından malların sınıflandırılması için geliştirilmiş uluslararası bir isimlendirmedir.Ülke arasında ticareti yapılan ürünlerin tanımlamak için geliştirilmiş bir sistemdir.

×
Turkish English العربية
×
X Türkçe English 1 English 2 العربية